Architektura helleńska

0

Architektura starożytnej Gracji oraz budowle, które powstały na jej terenie w okresie helleńskim są do dnia dzisiejszego uważane za wybitne i wyjątkowe dzieła sztuki. Klasycyzm helleński wprowadził światową architekturę na wysoki poziom, zaś do podstawowych zasad obowiązujących w budownictwie starożytnych Greków wracano często w późniejszych stuleciach.
Klasycyzm helleński to przede wszystkim wspaniałe kolumny. Znane są trzy porządki: dorycki, joński oraz koryncki. Każdy z tych porządków nawiązuje do greckiej mitologii, każdy porządek miał również ściśle określone zasady dotyczące stosowanych proporcji oraz ornamentyki. Choć poszczególne porządki znacznie równią się między sobą, posiadają jedną wspólną cechę. Jest nią równowaga, tak typowa dla całej antycznej kultury i sztuki.

Najlepiej znaną budowlą, z której znana jest architektura starożytnej Grecji, jest ateński Parteon. Wzniesiony w połowie V wieku p. n.e. jest najlepszym przykładem klasycznej świątyni. Inne budowle znane z Aten to Tezjon oraz światynia Nike. Na Sycylii doskonałym zabytkiem tej formy architektury jest teatr w Segeście. Na terenie południowych Włoch na uwagę zasługuje również świątynia w Pestom w okolicach Neapolu.

Related Posts