Przegląd produktów do zabezpieczania przejść instalacyjnych

0

Odpowiednie zabezpieczenie przejść instalacyjnych jest bardzo istotne. Zwłaszcza, że zależy od niego poziom bezpieczeństwa osób znajdujących się na terenie danego obiektu. Nieprawidłowo zamontowany system rur lub kabli znajdujących się w przejściach instalacyjnych może bowiem przynieść poważne konsekwencje w sytuacji wybuchu pożaru. Jakie rodzaje materiałów służące zabezpieczeniu przejść instalacyjnych dostępne są obecnie na rynku?

Zabezpieczenie przejść instalacyjnych

Zabezpieczenie instalacji elektrycznej ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa. Najczęściej zabezpieczanym przejściem przeciwpożarowym instalacji są przewody elektryczne, które wychodzą na budynek przez przegrody oddzielające pomieszczenie rozdzielni.

Różne rodzaje instalacji (kable elektryczne, kable techniczne, rury, szczeliny dylatacyjne) wymagają zastosowania odpowiednio dobranych materiałów zabezpieczających przejścia instalacyjne. Tylko wtedy osiągnięty zostanie największy poziom bezpieczeństwa.

Na rynku dostępne są między innymi takie produkty, jak masa do zamykania szczelin dylatacyjnych, która jest w stanie zabezpieczyć szczeliny nawet o klasie odporności ogniowej EI240. Ponadto oferowane są także różnego rodzaju kołnierze stosowane do zabezpieczenia szerokiej gamy instalacji (na przykład rur z tworzyw sztucznych). Więcej przykładów tego typu produktów znajduje się na stronie https://www.promat.com/pl-pl/.

Wybór materiałów do zabezpieczenia przejść instalacyjnych

Wybór odpowiednich materiałów służących do zabezpieczenia przejść instalacyjnych zależy od wielu czynników. Jednym z nich jest rodzaj materiału wykorzystanego do produkcji rur. Warto również wspomnieć, że w przypadku tego typu instalacji nawet najdrobniejszy szczegół może mieć ogromne znaczenie.

Oferowane na rynku produkty pozwalają na wykonanie zabezpieczenia nie tylko małego przepustu pojedynczego kabla, ale nawet skomplikowanych instalacji sanitarnych.

Related Posts